XUÂN THA PHƯƠNG

Chao ôi, xuân đến nữa rồi
Trên đầu mây trắng, cuối trời khói sương.
Nghĩ mình thân phận tha phương
Xa quê mấy độ còn vương cội nguồn.

Phạm Ngọc Hiền