trót lỡ vay em nửa nụ cười
tôi xin trả lại một đời hồn nhiên
vay em chút ít thiêng liêng
giáo đường tôi rửa triền miên tội mình
tôi xin tội
đấng thần linh:
lắc đầu
dại dột một mình tôi thôi !
ngày sáng thế chúa đến nơi
đã xua bông tuyết phủ mờ u linh
gá đinh cọc nhọn yêu tình
luân hồi chúa gỡ được mình ra đâu ?
em nâng thập tự ngang đầu
tôi buông bỏ cuộc viễn chinh đời mình...

                                                                       Khét