Trên đỉnh thái dương
Ánh sáng thơm hương phấn hoa
Phong ấn lưỡi gươm tầm sét
Bảy nhánh sông 
Chảy về đâu không nguồn cội?
Mùa rêu mắc nạn bùn nâu
Mắt ai như cơn mưa vừa rạng
Búp noãn xanh con nhện tương tư
Kín cổng đường tơ bạt gió
Đom đóm bay dưới tán sao khuya 
Bờ môi khô nằm nghiêng nghe cỏ cháy
Gọi tên em xanh mưa.
Nơi con sông kiệt cùng sữa mẹ
Hợp lưu những giấc mơ.
Ngày máu hoa đỏ thắm.