Ầm ì bóng đêm

          Nhá nhem ánh sáng

          Tiếng sóng vỗ bờ hòa tan tiếng chửi lộn

          Đám đông im lặng băng nhóm hình thành

  

          Người ú òa

          Dây chuyền mơ hồ

          Con xúc xắc sáu mặt đỏ đen

          Những con tàu chất chồng giấy nợ

          Người áp phe

          Bụi cay xè

          Đường hẹp te

          Nhích từng bước một ra ngoài tương lai