/

.

trong nhòa nhạt nắng đìu hiu
đâu như vọng tiếng đàn chiều piano
mênh mang ghềnh thác sóng xô
mùa rơi réo rắt hư vô ngày buồn

mây tràn chiều khẽ khàng buông
âm mê dạo khúc thu buồn hoàng hôn
với tay cầm đám mây vờn
mùa vàng lãng đãng ru hồn ngất ngây
 
rưng chiều quyện khói sương bay
nghe mưa lũng thấp dâng đầy phố cao
đàn chiều gõ khúc xôn xao
gieo hương thương nhớ lạc vào thanh âm
 
hình như giữa tiếng dương cầm
trôi chùng chình những vọng âm khẽ khàng
tôi ngồi níu bóng mùa sang
hay đâu một lá thu vàng rơi nghiêng...
.