Đêm muộn vò miếng trăng non bên thềm giếng cũ

hương rêu xanh ngái nhuộm tay ngà

trong góc tối khối tình già trốn ngủ

nghe tiếng lá tre rơi ru giấc lửng lơ hờn.

 

Nào ai biết con thạch sùng vì ai tặc lưỡi

tiếc đêm trôi nhanh, sợ tuổi chóng tàn

cơn gió úa tựa mây ngàn ngái ngủ

Xuân hay Thu chung một khúc lạnh buồn.

 

Bầu cau nõn xé buồng phả hương vào bóng tối

trắng nõn riêng mình lạc lối gió say

hương tơ tóc vò trăng ngà gãy vụn

tuổi riêng mình, sầu muộn tự mình vay.

 

Nào ai biết tựa lưng đêm trăng sao tình tự

gió vô tình đa sự nói lời yêu

con dế than đặt điều trốn tìm sau khe cửa

đâu biết đêm đen cũng giấu mình.

 

Sương sớm vò mảnh trăng tàn treo nghiêng góc núi

mây cuối rừng nhuộm tím lá rừng lay

miếng trăng nhàu rơi đáy nước ngủ say

Mặc tia nắng ban mai treo ngày lên nhành thông đánh đố.

Hải Điểu