Chùa cũ lối quê xưa
Con lại trở về
Kính dâng hương Tam Bảo
Cúi lạy Đấng Từ Bi
Nguyện lòng trải rộng lượng bao dung
Noi theo dấu tích Bậc Đại Hùng...

***

Đâu đó tiếng âm xưa...
Gió xuân phơi phới màu gạch cũ
Chiếc lá bồ đề
Chao rụng
An nhiên

***

Xuân lại xuân
Bao lần như thị
Hoa vẫn hoa
Tàn nở có khác gì...

***

Lất phất mưa xuân
Trong veo nụ cười Di Lặc
Ấm áp khói nhang trầm
Lòng nhẹ hẫng tiếng chuông ngân...