Hôm nay về lại trường xưa
Chạnh lòng năm tháng thoi đưa ngậm ngùi
Nửa cười nửa khóc nửa vui
Nửa vui tương ngộ nửa cười xót xa...
*
Còn đâu một thuở nắng hoa
Giở trang lưu bút đã nhòa thời gian
Trường xưa giờ đã khang trang
Sân gạch mới đã thay hàng cây xưa
*
Còn đâu lối nắng mưa thưa
Cảnh xưa người cũ như vừa hôm qua
Ngỡ chưa biền biệt cách xa
Bâng khuâng tóc bạn sương pha mái đầu
*
Ngập ngừng thăm hỏi đôi câu
Đứa còn đứa mất dãi dầu phong ba
Thầy tôi nay tuổi đã già
Sân trường cánh gió là đà rơi nghiêng...

TỊNH BÌNH