Về lại ngày xưa
Thềm xao xác gió
Một thời trẻ nhỏ
Hồn nhiên nô đùa

**

Ta giờ bỗng lớn
Mùa trôi hanh hao
Đi tìm kỷ niệm
Bình yên thuở nào...

**

Còn đâu còn đâu
Giàn hoa giấy cũ
Cùng tuổi thơ ta
Suốt mùa không ngủ

**

Về lại ngày xưa
Lao xao lao xao
Gió mừng vẫy gọi
Mắt cay nghẹn ngào...

TỊNH BÌNH