Em như vầng trăng trôi trên sông

Thấy vậy, dường như không phải vậy

Thảng thốt, con cá gì đang quẫy

Vỡ vụn quay tròn những vòng cong ...

                     *

Xuôi theo dòng, một vầng trăng suông

Ngắt ngứ quanh, bờ tre cuối bãi

Sao không có điều gì đọng lại

Để mờ xa, trôi phía đầu nguồn

                     *

Ơi vầng trăng đến tuổi hao gầy

Vẫn dịu êm lung linh tỏa sáng

Mà bóng nước loang mờ phiên bản

Anh nắm vội vàng, vuột kẽ tay ...

                      *

Giọt, giọt rơi trắng muốt mông lung

Như vỡ vụn, một vầng trăng khác

Lãng đãng trôi, dửng dưng kiêu bạc

Một cõi mơ hồ, đẫm nhớ nhung

                     *

Em như vầng trăng mãi trẻ trung

Thấy đó mà chợt tan đâu đó

Lóng ngóng trên mặt sông lộng gió

Bóng mùa đi, đi giữa vô cùng ...