VÀNG RƠI
 

Đêm nay, ngồi ngắm trăng suông
Đầy trời kí ức xưa tuôn chảy về!
Nồng nàn một bóng trăng quê...
Vàng rơi lai láng lối về ngày xưa!

 

CỎ VÀ HOA

Hoa kia, vài đoá làm duyên 
Nếu không có cỏ, đứng riêng một mình 
Chắc gì hoa đã tươi xinh ...
Nên hoa giao cảm, rung rinh cỏ cười! 

                                 (09/08/2020)
                      Nguyễn Thanh Phong – Bình Thuận