Vẫn biết, gặp nhau cũng có chuyện buồn

Sao mình lại hẹn hò làm chi nữa

Một lời hẹn, bốn mươi năm lần lựa

Để lòng vòng, nghe chống chếnh rập khuôn?

                        *

Một câu hỏi ngày xưa, nặng trĩu lòng ...

Trăm lối mộng vẫn là anh vụng dại

Rượu đã mềm môi, đắng lòng vương vãi

Ngang dọc cuộc đời, số phận long đong

                       *

Em vẫn trẻ trung, cong cớn nhặt thưa

Không nói hết những điều em muốn

Cứ day trở khẽ khàng trong giấc muộn

Mây cuối trời, như mây của ngày xưa ...

                       *

Trưa Võ Xu, trời đổ nắng ong ong

Xao xác tiếng gà giữa lòng phố hẹp

Anh thấy lạnh một bờ môi khép nép

Ở một nơi nào đầu biển cuối sông

                       *

Anh vẫn là người không biết nói năng

Khắc khoải nhớ, ký ức mờ gượng ép

Như đã chần chừ trước khung cửa hẹp

Để tiếng mùa đi trong suốt, nhùng nhằng ...