Mùa đi trên cánh hoa hồng

Chạnh thương kim cúc đèo bòng tháng ba

Con đường in dấu hôm qua

Mộng du kỷ niệm xót xa nỗi tình

 

Tịch không luân hoán dáng hình

Buồn tương tư trọ trên cành trăng treo

Người đi trống một nét chiều

Khép trang ký ức tình yêu dại khờ

 

Nâng ly cao thấp rượu chờ

Ta vô thị hiện bên bờ thế nhân

Đất trời thì vẫn mênh mông

Núi cao cũng bởi vì sông lặng lờ