Ta về
phơi tiếng ve trưa
thương bươm bướm trắng đường xưa dỗi hờn
*
Ta về
như thể buồn hơn
thềm rêu trường cũ
trống dồn chia tay
*
Đôi dòng lưu bút mờ phai
ta về tìm lại
tháng ngày cũ xưa
vẫn là mưa nắng, nắng mưa
tiếng ve chung thủy sớm trưa hao gầy
*
Ta về
nghe mắt nhòe cay
thương ai áo trắng ngang vai tóc thề
phượng hồng rắc lối bùa mê
câu thơ mực tím vụng về tương tư
*
Ta về
hạ cũ hình như
hộc bàn sót lại tình thư năm nào...

TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)