Tôi đứng nơi những ngọn đồi tiền kiếp
Cánh chim nào vẫy cánh rủ thiên di
Ngày tuẫn nạn rụng tầng tầng mây xám
Đỏ thiêu thân về ngủ dưới tháp chuông
Chiều tờ kinh tìm đức tin thất lạc
Trang giấy thênh thang xa lộ đường tình
Về đâu em dây điện đường mắc nạn?
Phố nợ duyên chưa kín nổi vòng tay.
Cột đèn đường kẻ mi đen mắt đỏ
Nắng thiên thanh em T-shirt môi hường
Gieo xuống mặt nhựa đường trưa bỏng rát
Vạch sơn trắng những bức tường ý nghĩ
Ai chia được mùi hương cơn gió thoảng?
Hái bông hoa nơi cuối mỗi giấc mơ?
Những mã vạch, đường biên, biểu tượng
Đâu chia cắt được chiều mai ráng đỏ
Cơn gió từ đại dương hay nhánh sông 
Có kín được cửa buồng mưa thương nhớ?
Tôi lặng nhìn đèn nhỏ góc ngã tư
Chín chưa em tình chớm xanh đã đỏ?

25/10/2017