Ông Hồ Bách Khoa, Trưởng ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Du (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Hội thảo khoa học quốc tế về thi hào Nguyễn Du sẽ được tổ chức trọng thể trong năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày sinh của ông và được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới (đợt 2014 - 2015).
 
Nội dung hội thảo sẽ tập trung vào phân tích đánh giá tài năng, cống hiến của thi hào Nguyễn Du đối với nền văn học Việt Nam và nền văn hóa Việt Nam; nêu những vấn đề tồn tại của ngôn ngữ Việt, của văn hóa Việt Nam; những đề xuất về việc bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, tiếp nhận có chọn lựa ngôn ngữ ngoại lai, văn hóa ngoại lai và việc làm phong phú, thuần khiết tiếng Việt, ngôn ngữ và văn hóa Việt…
 
Hội thảo khoa học quốc tế về thi hào Nguyễn Du là dự án thứ 5 trong 6 dự án của Chương trình vinh danh Nguyễn Du và cũng là nội dung đã cam kết thực hiện với UNESCO trong hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh.
 
 
 /
Tượng đại thi hào Nguyễn Du (nguồn: Internet)