Lý luận văn nghệ

Giới thiệu sách "Chủ thể tiếp nhận và lịch sử tiếp nhận thơ Mới"

TS Mai Liên Giang (ĐH Quảng Bình) vừa cho ra mắt bạn đọc chuyên luận "Chủ thể tiếp nhận và lịch sử tiếp nhận thơ Mới" (NXB Hội nhà văn, 2015). Chuyên luận này được tác giả viết lại từ luận án tiến sĩ của mình. Cuốn sách gồm có ba chương: 1. Vấn đề chủ thể tiếp nhận trong tư duy lí luận văn học; 2. Chủ thể tiếp nhận từ lịch sử tiếp nhận thơ Mới; 3. Một số phương pháp tiếp nhận thơ Mới. Mở đầu cuốn sách, có lời giới thiệu của PGS Hồ Thế Hà (ĐHKH Huế). Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử tiếp nhận thơ Mới. Tác phẩm giúp cho bạn đọc hiểu biết rõ hơn những góc nhìn khác nhau về thơ Mới.

Bài được đăng bởi biên tập viên Phạm Ngọc Hiền vào lúc 07:57 - 15/10/2016

 
 
 
Website được thiết kế bởi Công ty NON VN