Đi tìm câu thơ xuân giữa chiều đông lạnh
Em mơ hồ điều gì không ?
Tấm chăn tuyết đắp ngang giấc ngủ mặt trời
Mùa xuân chỉ là giấc mơ phù phiếm

***

Nụ cười gió khô khốc
Khi em hỏi về đường bay của những cánh chim
Cánh rừng mùa đông trắc ẩn
Gấp gáp đánh thức những chồi non ngủ quên

***

Chấm phá vài ký tự đầu tiên
Bài thơ xuân hôn lên trang giấy
Khẽ nụ cười e thẹn của vòm lá non...