Cánh cò gánh nắng đầu non
Màu trăng thơ ấu sắt son quê nhà
Mẹ còn lam lũ đồng xa
Chái hiên quạnh vắng tiếng gà giục trưa
*
Tóc dừa trước ngõ đong đưa
Bờ tre văng vẳng nhặt thưa chim gù
Lúa vàng mây mẩy sang thu
Ngọt chùm cổ tích ngọt lừ ca dao
*
Rụng bông khế tím cầu ao
Chuồn kim tắm giọt mưa rào thơ ngây
Đường đê dáng ngoại hao gầy
Kịp phiên chợ sớm trĩu vai nhọc nhằn
*
Bước cao bước thấp bâng khuâng
Về thôi tình tự mùa trăng quê nhà
Giậu thưa bông bí hoa cà
Dặn lòng còn kịp tiếng gà gọi trưa...