Mùa thu qua cửa

Đi tìm cơn mưa chiều thứ bảy

Mối tình đầu

Lem ướt dưới mưa bay

Của thời ta vụng dại

nhặt chiếc lá rung cảm

Nhớ màu biếc mắt người

 

Hồn đều những đoản khúc

Vang đọ cùng tiếng chim

Áo học trò mộng trắng

Những câu thơ tình ngắn

Trong nhật ký im lìm

 

Hỡi cuộc tình thứ nhất

Mưa trôi về phương nào

Tiếng ve kêu xé ruột

Phượng dạ màu mắt đau

 

Hương người trong tâm tưởng

Nhuộm trắng giấc mơ tình

Áo dài mềm tinh khiết

Đứng hiên trời tháng năm

 

Mùa thu đi vội vã

Thơ chưa kịp xếp vần

Mưa xuống miền thương nhớ

Thứ bảy dột vào thơ

 

Hồn tôi mùa thu cũ

Giữ chiếc lá tàn phai

Hoài niệm cuộc tình vỡ

Đeo lên một xác gầy

 

Nhìn mùa thu qua cửa

Hồn tôi hóa chim di

Bay ngược về quá khứ

Tìm  cơn mưa thứ bảy

Làm suốt đời mình si.