Tôi thử làm bài thơ tân hình

thức loay hoay loay hoay chẳng biết

bắt đầu từ đâu đành đi hỏi

các nhà thơ tân hình thức họ

trả lời xã giao có vẻ như

tân hình thức rất là... hình thức

 

Tôi làm xong bài thơ tân hình

thức đầu tiên háo hức đi chia

sẻ với các nhà thơ tân hình

thức hình như họ đọc và cười

xã giao tôi ngao ngán chỉ biết

thở dài tân hình thức thể nghiệm

mới với tôi dường quá sức tôi

Tôi tiếp tục làm thơ tân hình

thức và bắt đầu có độc giả

của riêng mình các nhà thơ tân

hình thức trải lòng hơn trước tôi

làm thơ trong veo đầy tưởng tượng

có lẽ thơ cũng chỉ là thơ

nếu như theo đường xưa lối cũ

 

Tôi sức sống tôi sức sống thơ

đến từ cái mới mẻ ngay trong

tôi ngôn ngữ tân hình thức hay

không tân hình thức điều đó không

quá quan trọng cái quan trọng là

phải làm sao thơ không đi vào

đường xưa lối cũ nơi tưởng tượng

xa xôi hoá ra tôi nhận ra

gần ngay trước mặt đời sống tôi...