Thời gian không có tên

Giữ làm sao được nhỉ

Dù mua bằng nhiều tiền

Rất nhiều tiền cũng thế.

 

Em cầm lược soi gương

Nhớ một thời xanh tóc

Bơi trong cõi vô thường

Tìm đâu vầng trăng khóc.

 

Thời gian không có mùa

Thu đông qua chẳng biết

Khai quật địa tầng xưa

Chắc gì còn cỏ biếc?

 

Chậm rãi bước ung dung

Kim đồng hồ tích tắc

Vang tiếng gọi ma trùng

Kinh hoàng đau sấp mặt.

 

Thời gian không có nhau

Tình thành con sông chết

Mặt trời mọc nơi nào

Có vui như ngày tết?

 

Bài thơ viết dở dang

Giống áo sờn mất cúc

Đường về nhiều lối ngang

Giấu em vào vô định.

16/9/2020