Hẹn về tôi với ngày xưa

Dẫu rêu cỏ úa

Dẫu xa lắm rồi

Thềm sông về lại tôi ngồi

Nhớ yêu tôi lội khắp thời ngu ngơ
 

Long nhong ruộng bãi cỏ bờ

Thèm khoai trốn nắng đốt tờ giấy lem

“ Lên mây rồng rắn ”…kiếm tìm

Thoả chiều nắng úa

Thoả đêm sao mờ

 

Lúa đang con gái còn chờ

Khổ tôi

Môi thắm bài thơ giấy hồng

Áo cài nửa nụ thu đông

Giễu yêu mây tóc bơi trong nắng chiều

 

Với tay là chạm cái nghèo

Xác xơ rơm rạ bòng đèo hoài công

Sân nghèo cỏ úa rêu rong

Hương yêu lằng lặng bay trong nỗi mình

 

Nhớ thương về lại sân đình

Lẻ tôi với bóng và tình em xa

Tại lời không gấm không hoa

Yêu chưa dám ngỏ vẫn là chưa yêu