src=http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/vuongthanhtam/032015/02/02/IMG_0315.jpg

  
                              1. 
                                   Gởi về đâu
                                   mảnh trăng chiều lạc xứ
                                   tình hoài gặm ký ức quăn cong
                                   thơ xanh thơ
                                   cỏ biếc giấc phiêu bồng
                                   thế kỷ sầu miên viễn
                                   mùa Thu hào phóng năng lượng
                                   mượt mà tóc lả hoàng hôn...                           
                               2.
                                   Ném quăng lại
                                  tôn vinh tôi
                                  mở ngày mai trầm tích
                                  mật tươm tam giác
                                  ánh cười thế giới phẳng lung linh
                                  choàng đắp mùa Đông đắng
                                 chiêm nghiệm nỗi mình
                                  phát sáng hạt tâm giả tạm
                                  Thơ khát xanh Thơ!
                               3.
                                  Bay tận đâu
                                  thông điệp đời mỏng mảnh
                                  phù sa tình rớt ôm lá mục
                                  hóa nhầm vĩnh cửu sát - na
                                  miên đêm trắng
                                  hoan ca con chữ tội đồ
                                  đường tâm linh nở hồng bông phượng
                                  ngại ngùng thưa lại với Thơ...
                               4.
                                  Tầng chín mây
                                  trái tim dịu dàng sỏi đá
                                  linh diệu chữ Tình
                                  Ca dao mẹ hát khúc ngàn lau
                                  âm Trống đồng trượt biên độ thời gian  
                                  cây đời vạm vỡ cành xuân                           
                                  đau đời viết hoa mặt đất
                                  trôi phận người điểm hẹn bể dâu
                                  bạc mê suối nguồn Nguyễn Du, Nguyễn Trãi...
 
                                  Rằm Thơ
                                  Thơ thả về đâu
                                  về đâu!
 
                                                             
                                                                  1/3/2015
                                                NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG