Theo ông kéo vó đêm xưa

Nước sâu lưới nặng đu đưa thân gầy

Cần tre cong vút chân mây

Còng lưng chẳng đủ qua ngày hàn vi.

 

Trăng đua đàn cá bơi thi

Lung linh rụng xuống những vì sao xa

Đời ông gió táp mưa sa

Tóc mây hiu hắt theo đà vó lên.

 

Bóng ông sóng vỗ mạn thuyền

Với tay gỡ mảnh vó trên lưng trời

Gió thăm đôi mắt chơi vơi

Bao giờ cho hết một đời long đong?

 

Đi xa năm tháng mênh mông

Nay về ru lại cánh đồng sương bay

Vó xưa chai sạn bàn tay

Tre khô lưới mục hao gầy bến sông.