Tháng Bảy giọt mưa nào như khóc
Ngày con xa chốn nhớ quê nhà
Bụi chuối hàng cau dầm mưa lệ đẫm
In vào lòng nỗi nhớ thương xa...

***

Thương da diết chái nhà cơn mưa tạt
Mùi cơm sôi khói bếp chẳng ưu phiền
Con đường nhỏ mưa lầy nắng bụi
Ngày đến trường hai buổi hồn nhiên

***

Cánh diều tuổi thơ bỏ lại ngang trời
Bến đục bến trong rẽ dòng đôi ngả
Chân bước hụt sau bao lần vấp ngã
Chợt òa thương mây trắng tóc mẹ cha

***

Ước trở về làm đứa trẻ lên ba
Sà vào vòng tay nghe bà kể chuyện
Ông Bụt bà tiên bao điều thánh thiện
Giấc mơ trưa cổ tích thật hiền

***

Tháng Bảy con về... mưa hát khúc bình yên...