Chiều hăm ba
túa tém khói nhang
cá chép lạc đàng
mái nghèo xuân chê chẳng đến
mắt mẹ gầy buồn ghé đan len
bàn thờ rưng rưng bụi
run run mẹ khấn ...
cha về
bàng bạc dấu xưa
chiều ba mươi
ngai ngái phùn mưa
ga đời tắc nghẹn bon chen
nhão nhoét sang hèn
mẹ lần tay gom tiếng thời gian...

/