Phượng xanh rồi vạt áo
Thôi thắp lửa vòm cây
Ve dỗi hờn thôi hát
Khúc nhạc hè thơ ngây
*
Nắng về đâu mải miết
Rắc đầy trời giọt ngâu
Gió tìm hoài chẳng thấy
Cánh diều giấy bay đâu ?
*
Thu nôn nao chạm ngõ
Ươn ướt mắt hạ nhòa
Chuồn kim nghiêng cánh mỏng
Chở mùa xa... dần xa...