Ru em… vơi những muộn màng

Nửa đời duyên thắm lỡ làng trăm năm

Ru em… tình lỡ lặng câm

Vàng đêm hư ảo, mộng trầm chiêm bao…

 
Ru em… đêm trắng xanh xao

Con tim ray rứt, nát nhàu buồn riêng

Ru em… ru những muộn phiền

Ru tôi… tóc đã bạc miền ước mơ…

 
Ru em… gối chiếc chơ vơ

Cùng tôi ướp đẫm vần thơ u hoài

Ru em... ru mãi đêm dài

Ru tôi… phận kiếp ngày mai… cũng đành

Nhật Quang (Sài Gòn)