Lệ rơi, thật dễ để lau,nhưng làm sao để xóa chúng khỏi trái tim mình?” (danh ngôn)


Em trở về

Hoàng hôn lạnh rêu phong

Gió quật em ngã nghiêng trong quá khứ

 

Em trở về

Sợi dây đứt rã rời

Bàn tay bận nối dài khi kéo giếng

 

Vỡ tan

Tim bàng hoàng tìm mảnh lệ

Thủy tinh rơi trong đáy mồ sâu

Hồn đóng cửa

Thời gian đau… nỗi đau lạc loài

 

Rơi!

(Mùa đông 2019)