Gánh trăng đổ xuống đường làng

Mẹ ơi

Bông lúa rực vàng xóm quê

Xé đôi con nước trâu về

Dừng chân gian khó

Hả hê cuốc cày


Câu thơ ai cắm sông này

Để cho trăng nợ đò đầy đò vơi


Ngày lên từ tiếng em cười

Từ môi thắp lửa cho đời cơm canh

Mồ hôi cấy xuống đồng xanh

Mọc lên no ấm mà thành quê hương

L.T.M.C