Loanh quanh phố năm cùng tháng cạn
Quán vắng bên chiều dăm sợi khói bồng phiêu
Khua đáy cốc giọt buồn vui đong đếm
Chìm nổi phù trầm còn lại mấy tin yêu ?

***

Ngày cuối năm ru lòng vào im vắng
Phím thời gian lơ đãng rớt cung trầm
Gió lẳng lặng vờn quanh trên ngói xám
Rắc xuống lòng mùi hương cũ chưa tan...

***

Đành tản mác bấy nhiêu lần hò hẹn
Sót bên trời lạc lõng cánh chim côi
Quán vắng chỏng chơ đám bàn ghế cũ
Chiều cuối năm ai nhớ một chỗ ngồi...?