Mờ xa dấu thời gian vương lại

Tiếng chèo khua, bến vắng đong chiều

Dòng sông nhỏ quên bờ trôi mãi

Cánh lục bình bịn rịn liu riu ...

                   *

Nắng lưỡng lự trên sông lấp lóa

Êm đưa theo con nước về đâu?

Nỗi muộn phiền xuôi dòng lan tỏa

Bóng ngày đi, tím ngát sắc màu

                   *

Gió cửa sông, thổi chiều líu ríu

Dạt mái chèo mướt đẫm ngày xanh

Chao chát sóng, lời ca lạc điệu

Rơi trên sông, gió cuốn dỗ dành

                     *

Chuyện đã cũ bên bờ ngày mới

Buồn vui gì, cũng đã mờ xa

Như sóng trên sông, đâu phải đợi

Cứ dập dờn, lớp lớp lần qua

                      *

Con đò ngang, gượng chiều xuôi mái

Bến vắng mờ trôi nắng cuối ngày

Tuổi hoa mộng, dường như trở lại

Bến bờ này một thuở đắm say ...