PHỐ TÔI
người về kẻ lại ra đi
ngàn muôn con mắt biệt ly 
_vỉa hè
mái gầy năm tháng nằm nghe
thăng trầm dâu bể mù mê 
kiếp tằm
.
/
.
VỪA

Vừa gần để đủ xa xôi
Trời vừa xanh để cho tôi thả buồn
Hồn vừa thưa để gió luồn
Phố vừa vắng để con đường lẻ loi

/