Ở đó không chờ ngày về
Lữ - khách buồn cúi mặt
Người vây quanh nỗi nhớ
Con tàu ra khơi xa .
 
Gió lùa qua bến cảng
Trăm năm vẫn dấu buồn
Ai cô - đơn cùng tận
Có thương tiếc nhau không ?
 
Em đi biển xa bờ
Dập duềnh theo con sóng
Bỏ lại người ngẩn - ngơ
Trời nước mây lồng lộng .
 
Tôi tìm ai mắt đỏ
Vương chi mùi đắng cay
Chiều ba - mươi New York
Đăm mắt trông quê nhà .
 
Tình em rồi chia xa
Bao tháng năm cô - lữ
Biết về đâu mái nhà !
Riêng đời ai nhung nhớ .
 
Đêm trôi cầu bến Cảng
Xa nhau một đời người
Tàu xưa thôi rẽ sóng
Bỏ lại một mình tôi !!!
 
Huy Uyên