Con ạ, những con đường chúng ta đi phía trước là chân trời và phía sau cũng là những chân trời

Chúng ta không có đủ thời gian để đi hết mọi con đường trên thế gian thế nên phải đi cho đúng, không có phép màu nào cho những lầm sai

Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng thực hiện được điều này dù mong muốn

Chẳng bao giờ là quá muộn, con hãy quay trở lại ngay nếu lỡ đi sai đường

Con phải nhớ rằng mọi thứ trên đời đôi khi có thể thuê mướn nhờ vả nhưng riêng đi đường không thể có ai khác làm thay

Cha đã đi những con đường quá khứ có chiến tranh, khói và bom nổ, khổ và đau cùng những mùa xuân

Con hãy tiếp con đường cha đã bước, đích của con là phía mặt trời

Chúng ta và vạn vật có thể còn quay ngược, duy thời gian vĩnh viễn chẳng đi lùi.