Vì ai ?

Tôi tát cạn chiều

Nhờ ai tôi viết

Chữ “yêu” đầu dòng.

 

Từ ngày

Ta trót phải lòng

Thương nhau nên mới

Đèo bòng cùng nhau !

 

Kệ người

Nón thúng quai thao

Tôi và em chỉ

Ước ao: Nợ đời./.

 

Vinh, tháng 7/2020