Hơn một lần em muốn
Gói lại những niềm đau
Để không buồn lặng lẽ
Gối chăn đơn ướt nhàu

Mình xa nhau đã đủ
Giận hờn bám màu rêu
Yêu thương hoài khất thực
Gió thổi mành ghẹo trêu

Qua một ngày nắng ấm
Hơn nửa ngày mây mưa
Vườn sau chim lảnh lót
Hương thoảng qua khẽ vừa

Vòng xe lăn khắp lối
Lòng vòng chẳng tìm nhau
Buồn nhuộm chiều đến tím
Ngày xanh bạc mái đầu

Trách người sao chẳng ghé
Trách người quá vô tâm
Bước chân về lặng lẽ
Tin yêu đã đặt nhầm?