Ai xuôi Bến Đá
Con bọ gầy đạp nhẹ lá trăng tre.
Bạc trầu đá cuội mỏi lưng cau
Chín mọng cửa buồng thương nhớ.
Bến lở An Sơn
Mòn tuổi nước lòng chật chội
Rẽ tóc ngôi sang
Sao hôm đứng gió lặng nhìn mây!

Về nơi xưa góc vườn quê mẹ
Con chìa vôi uống ngọt trưa hè.
Dừa đỏ nắng xiêm y khát:
Tóc thơm tranh cỏ thảo gió lim dim.

Ơi em má đỏ tóc xanh.
Phú Bình hò hẹn đêm nao nơi nào?
Mùa trăng treo bên cầu Xóm Xiếc
Thuở xanh hai sao nhỏ bạc đầu
Lô tô hát bội cải lương.
Lồng cầu cưỡi mô tô ánh bạc.
Con tạo xoay vần
Lẫn đêm sâu mắt bão.
Rơi chấm mực giữa đời.
Câu thơ tôi đất buồn sỏi đá.