Mây chia mấy ngả cuộc đời

Thời gian chiếc bóng… rã rời tháng năm

Em về ruột rối tơ tằm

Nghe cây trút lá nghe hồn gió đưa

 

Dang tay đón lấy mưa mùa

Lá vàng theo gió khẽ đùa tóc em

Nghe bao kỷ niệm êm đềm

Nghe trong hơi thở bóng hình người xưa

 

Em về tạm trú trong mưa

Để nghe kỷ niệm ngày xưa hiện về

Lắng nghe làn gió đê mê

Thoảng qua như một lời thề trăm năm!