Kính tặng: Thầy Hòang Thân và thầy Đinh văn Lẫm-

                            Trường Đại học sân khấu Điện ảnh

 

Con muốn viết một điều gì đó rất riêng tặng thầy từ đứa học trò đói học

Thèm những buổi đến trường nghe thầy giảng, thầy ơi

Những biển rộng non cao, những chân trời tít tắp

Những đường bay từ những chiếc lông rời.

 

Cuộc đời dẫn dụ con đi từ những bánh xe màu*

Gánh nặng áo cơm từng giờ đè nặng

Kính trộn sắc vỡ tan, đường truyền đứt gãy

Nên nhiễu màu, nhiễu sắc đến tối tăm

 

Ổ cứng vội ghi vài ba chữ nhì nhằng

Mạch quét lỗi thời, hệ điều hành cũ kỹ

Cáp tín hiệu nối nhau không hoàn mỹ

Nên nhiều khi con rỗng đến dại khờ.

 

Khao khát chân trời xa níu cánh ước mơ

Mà mù màu nẻo đi, chíp panel* lỗi hệ

Thương cha mẹ những mạch nguồn chập vỡ

Lỗ hổng đói nghèo thiếu sáng phía cơn mê…

 

Con về bên thầy dẫu chấm nhỏ một paxel*

Cũng thỏa lòng ước ao một lần nhận sáng

Độ phân giải đa đoan cho cuộc người hữu hạn

Thì cơ duyên cũng là nét nhiệm màu

 

Con ơn thầy, chỉ thoáng chốc bên nhau!

 

                     Quê nhà, tháng 11.2017

                      Thái Bảo-Dương Đỳnh

 

*Những thuật ngữ trong kỹ thuật Điện ảnh