Nghe trong gió sớm hương đằm thắm
Phố cũ tàn đông chiếc lá phai
Thềm rêu hoen ướt bờ sương lạnh
Long lanh xuân thắm nụ trang đài
*
Chấp chới trong sân vài cánh bướm
Lác đác hoa khai vẻ thẹn thùng
Chưa giêng toan sợ ngày xuân héo
Vay sắc nắng xuân trải điệp trùng...