Đêm nằm nghe lá thở
Nhớ những chuyện ngày xưa
Cơn mưa vừa kịp lớn
Nỗi buồn trôi mênh mang

Đêm nằm nghe lá thở
Nhớ những chuyện tình cờ
Cơn mưa nào mắc cỡ
Yêu em có vội vàng?

Đêm nằm nghe lá thở
Thèm một chuyến đò ngang
Đưa người sang bến mới
Đời thôi hết lỡ làng

Đêm năm nghe lá thở
Ước mình bé như xưa
Cơn mưa vừa kịp lớn
Thương em chẳng vội vàng…