Dịu dàng góc phố
Vạt áo thơm bay
Không dưng mười bảy
Thẹn thùng bước ai...

***

Mười bảy mắt nai
Đong đưa bím tóc
Má đào hây đỏ
Đẹp mùa giêng hai

***

Mười bảy cỏ hoa
Biếc xanh sắc lá
Hồn nhiên mơ ước
Ngập tràn lời ca

***

Mười bảy đi qua
Rơi tia nắng hạ
Ngẩn ngơ mắt lá
Cuối mùa mưa bay

***

Đẹp mãi mùa xa
Băng qua mười bảy
Thu nâng cánh gió
Buốt trời heo may...