Giọt mưa treo nghiêng nỗi nhớ
Mùa vơi theo tiếng thở dài
Heo may chùng chình lối phố
Tím chiều hoen mắt đợi ai...

***

Ru đêm sợi mưa không ngủ
Nhịp đều mái phố êm êm
Vẳng nghe từ trong tiềm thức
Âm xưa thao thiết gợi niềm...

***

Gió ngang vườn khuya trăn trở
Rụng bông hoa bưởi hiên ngoài
Ngỡ bước chân ai trở lại
Một thời hoang hoải mê say

***

Chờ ai mưa đêm còn thức
Dặn lòng xa lắm cơn mơ
Người không bao giờ gặp nữa
Đành thôi như thể hững hờ...