Năm nay anh Covid

Ghé quê em hai lần

Ngại ngùng, em khép cửa

Tự cách ly trong nhà

 

Em hỏi anh Covid

Đến đây chi nhiều lần ?

Gặp anh, người già bệnh

Thanh niên mất việc làm

 

Em lạy anh Covid

Hãy biến ngay bây giờ

Để quê em yên ổn

Nam mô A di đà…