Về từ góc bể chân mây

Lập xuân, ngõ vắng dăng đầy tiếng chim.

 

Gió mùa lạnh buốt con tim

Vườn khua đau đáu tiếng chim lạc đàn.

 

Thiên di lên với đại ngàn

Hay đang mỏi cánh phương nam xa vời ?

 

Đang còn góc bể trùng khơi

Hay đang cá nước, chim trời phương nào ?

 

Về đây ! Đón nắng vườn đào

Tiếng chim gõ cửa xin chào mùa xuân./.

 

Đại lộ Lênin, áp tết xuân Nhâm Dần