Ngồi buồn đan những ngón tay

Vết chai quá khứ kết đầy tháng năm

Dọc ngang vân rẽ xa xăm

Bàn tay năm ngón chia trăm hướng đời

Guộc gầy từng ngón lẻ loi

Kết buồn vui lại, đẩy thời gian đi

Nhọc nhằn chạm tới bờ mi

Giật mình chớp mắt, khói nghi ngút chiều…