tôi vẽ màu hoang hoải trên lá
thấy bóng mình đi qua
những chuyến đò dùng dằng không cập bến
khói vàng hay khói trắng
chiều nghĩa trang
mới hay
có cái vuốt tóc đã qua mười năm
mới hay
có ánh mắt đã qua hai mươi năm
mới hay
thời gian là sợi tóc
lăn lóc trong lòng tay.


03/2019
Trần Đức Tín