Hội Nhà văn Việt Nam vừa gửi thư đến các hội văn nghệ, nhà xuất bản, báo chí mời các tác giả tham dự Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2014, do nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội - Trưởng ban Sáng tác ký với nội dung sau…
 
“Thực hiện công tác xét giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam kính đề nghị quý cơ quan giúp đỡ, giới thiệu cho Hội chúng tôi những tác phẩm văn học thuộc bốn thể loại: Thơ, Văn xuôi, Lý luận Phê bình và Văn học Dịch, được ấn hành từ tháng 10.2013 đến hết tháng 9.2014 với các tiêu chí sau:
1. Được một NXB trong nước ấn hành từ tháng 10.2013 (quý 4/2013) đến hết tháng 9.2014 (quý 3/2014), theo hạn nộp lưu chiểu.
2. Tác phẩm do một hoặc hai tác giả đứng tên (Không xét các công trình tập thể từ 3 tác giả trở lên).
 
Thời gian nhận tác phẩm:
Hạn cuối cùng nhận các tác phẩm đề cử là tháng 9.2014.
Tác phẩm dự thi phải được sự đồng ý của tác giả.
Mỗi tác phẩm dự xét giải xin gửi 2 bản sách kèm theo thư giới thiệu. (Không ghi lời giới thiệu vào bìa hoặc trang sách).
Công văn, thư giới thiệu và sách xin gửi về Ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. (Nếu gửi theo đường bưu điện xin gửi dịch vụ chuyển phát tại nhà).
Sách đã gửi dự thi không trả lại.”